10 000 kubikkmeter trygt deponert

Arbeidene med å rydde opp i forurenset sjøbunn i Oslofjorden er godt i gang. 22.mars, drøye tre uker etter oppstart er 20 lekterlass trygt nedført i dypvannsdeponiet.

Entreprenør Secora melder om at det nå nedføres to lekterlass daglig i deponiet. Totalt har man per 22.mars deponert 10 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn.

Den forurensede sjøbunnen som nå deponeres hentes fra Statens vegvesen sitt mudringsarbeid i tilknytning til utbyggingen av senketunnelen i Bjørvika.

- Måledata fra NGI viser også at den forurensede sjøbunnen oppfører seg som den skal når den deponeres. Dette bekrefter at nedføringsarbeidet og de metoder som er valgt er veldig trygge, sier prosjektleder for "Ren Oslofjord, Torild Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:43