90 000 m3 ryddet bort

Prosjekt Ren Oslofjord skrider frem i henhold til planen og innen utgangen av uke 32 var 90 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn trygt nedført i dypvannsdeponiet.

Arbeidene med mudring og deponering av forurenset sjøbunn er nå i sin 6. måned. Akkurat nå gjennomføres det mudringsarbeider i Bjørvika.

- Så langt har vi nedført 90 000 kubikkmeter masse i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Dette utgjør nesten 10 prosent av den forventede mengde som skal ryddes opp. 60 000 kubikkmeter er tatt opp i forbindelse med senketunnelarbeidene i Bjørvika, mens 30 000 kubikkmeter kommer fra miljøoppryddingen i henhold til den helhetlige tiltaksplanen, sier prosjektleder "Ren Oslofjord", Torild Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:10