Analyse av partikkelsky og ekkolodd

Overvåkingsarbeidet av deponeringen ved Malmøykalven er grundig. I tillegg til den kontinuerlige målingen gjennomføres også visuell kontroll, prøvetaking i vannet og ekkoloddanalyser. Her kan du lese rapporter fra NGI på disse aktivitetene.

Hvis det oppdages partikkelspredning over grenseverdiene skal det umiddelbart iverksettes kartlegging av dette. 20. mars ble det observert turbiditet over grenseverdiene ved ett av målepunktene. Det ble umiddelbart tatt vannprøver som ble sendt til analyse ved Universitetet i Oslo. Det ble konkludert med at denne partikkelskyen ikke var knyttet til spredning av mudring masser.

Det har vært kjørt runder med ekkolodd i og rundt deponiområder for å undersøke om man på den måten kan registrere spredningen av partikler ut av deponiområdet. Tolkningene av disse ekkogrammene ble konkludert med at det ikke var spredning fra deponiet.

Oppdatert: 20.11.2013 09:40