Arkeologdykk på Hovedøya

For å kartlegge eventuelle arkeologiske skatter på havbunnen dykket arkeologer fra Norsk Sjøfartsmuseum i helgen på utvalgte områder i småbåthavna på Hovedøya.

Skip gått ned med last
Et av skipene man fant vrakrester etter av på havbunnen var gått ned med en stor last med teglstein.

- Disse kan vi knytte til byggingen av lavetthuset fra 1800-tallet da Hovedøya var en viktig del av forsvarsverket rundt Akershus festning. Det kan være nærliggende å tro at skipet gikk ned på grunn av overlast fremfor piratangrep eller uvær. Men det var nok ergerlig nok for de involverte den gangen, forteller arkeolog og prosjektleder ved Norsk Sjøfartsmuseum Jørgen Johannessen.

Lavetthuset ble bygget i 1847-48 og er fortsatt inntakt. Det er den største bygningen på Hovedøya og kan lett gjenkjennes med sine røde teglstein og hvite bindingsverk.

Kanonkule av den farlige typen
Arkeologteamet på Hovedøya har forsket videre på opprinnelsen til kanonkula som ble funnet i forbindelse med mudringen i småbåthavna tidligere i sommer.

- Kanonkula er relativt stor med en diameter på 15,5 cm - noe som forteller oss at den er beregnet på kanontypen Morter som var mye brukt på 1800-tallet. Kanonkula er fylt med svartkrutt og er ubrukt. Den har fortsatt treknotten i seg som ble brukt ved transportering. Det var alt for farlig å frakte kanonkulene med lunte og jobben med å fyre av denne typen kanonkule var farefull. Det var ett eget yrke å beregne hvor lang papirlunta skulle være i forhold når den skulle sprenge etter avskytning, forteller arkeolog Joachim Åkerstrøm.

Bilde 1:Arkeologer dykket i helgen for å finne ut mer om skipsvrakene på havbunnen i småbåthavna på Hovedøya.

Bilde 2: Ett av skipene på havbunnen hadde gått ned fullastet med teglstein.

Oppdatert: 20.11.2013 12:45