Berømmer lokalt tiltak

Oslo Havns opprenskingsprosjekt er et eksempel til etterfølgelse for de nær 30 andre havneområdene langs Norges kyst som også trenger en omgang mudring. Det mener leder av Natur og Ungdom, Bård Lahn.

Vi var for sent ute med å ta miljøvern på alvor, vi var ikke tilstrekkelig føre var og så ikke langsiktige virkninger av utslipp og søppeldumping i industri-Norges barndom. Det betaler vi dyrt for nå, men Oslo er blant dem som er tidligst ute med forbedringer.

- Vi er nødt til å rydde opp i miljøgiftene langs hele norskekysten - ikke bare i Oslofjorden. Det er kostbart, derfor er det viktig at vi finner gode lokale løsninger slik at vi kan få mest mulig opprydning for pengene, sier Lahn.

Han berømmer prosjektet i Oslofjorden fordi det ligger en helhetlig tenkning bak.

- Det er et godt eksempel fordi opprydningen ses i sammenheng med et annet lokalt tiltak, nemlig senketunnelen. Arbeidet gir god tilgang på rene masser som trengs for å sikre deponiet. Det gjør at opprydningen kan gjennomføres raskere enn ellers.

Støtter dypvannsdeponi
Derfor er Natur og Ungdom blant miljøvernforkjemperne som også støtter deponiløsningen.

- Både land- og sjødeponi er mulige løsninger, og vi ser i dette tilfellet ingen grunn til å velge den på land når den andre inngår i en helhetlig plan. Det er en trygg løsning under forutsetning av at kravene til SFT blir fulgt opp. Det følger vi med på, og det hadde jo vært viktig uansett hvordan opprenskningen hadde blitt gjort, poengterer Lahn.

I løpet av året legges det frem fylkesvise tiltaksplaner for hvordan oppryddingen i andre norske havner kan gjøres. For å begrense skadevirkningene av miljøgiftene er det viktig at det gjennomføres så fort som mulig, mener lederen av Natur og Ungdom. - Da er det viktig å ta med seg kunnskapen fra arbeidet i Oslo, slik at man etter hvert kan utføre opprenskninger enda tryggere og rimeligere.

Leder av Natur og Ungdom, Bård Lahn.

Oppdatert: 20.11.2013 09:41