Bunnsedimenter under lupen

Studentgruppa fra UiO er nå i gang med sitt Oslofjordprosjekt. Fredag 8. september hentet de opp prøver av bunnsedimenter fra fjorden. Nå skal prøvene analyseres.

Studiene av havbunnen i fjorden er en del av et prosjekt i bachelorprogrammet Natur og Miljø innen geofag.

Sammen med professor i geologi, Elisabeth Alve, var de 8. september ute med universitetets forskningsbåt F/F Trygve Braarud for å ta prøver til sitt videre arbeid,

På 70 meters dyp
På toktet hentet studentene opp sedimentprøver fra to ulike steder i Oslofjorden. I Bispevika ble prøvene tatt på 21 meters dyp, og ved dypvannsdeponiet ved Malmøykalven var de nede på 70 meters dyp for å hente materiale til sine undersøkelser.

- Det er hovedsaklig de 2-3 øverste millimetrene vi er interessert i. Dette laget er sedimenter fra det siste halve året, forklarer student Lena Evensen. I tillegg skal prøver fra dypere lag gi dem tidsperspektiv og sammenligningsgrunnlag.

Prøvene skal nå analyseres. Studentene skal foreta opptil 10 ulike kjemiske analyser. I analyseprosessen skal de lete etter 7-8 forskjellige metaller, samt organiske komponenter og meiofauna - som alt sammen avspeiler miljøforholdene i fjorden.

Ingen sterke forhåndsantagelser
Resultatene av analysene vil presenteres i en rapport som skal være ferdig i midten av november.

Ingen av studentene tør spå noe om resultatet av analysene. - Rapporten vår vil forhåpentligvis konkludere med et svar på om det har blitt mer eller mindre forurensing etter at deponeringen startet. Men vi har ingen forhåndsantagelser, sier Aina Nordskog.Geofag-studenter ved UiO som i høst skal undersøke miljøforholdene i Oslofjorden. Fra venstre Anne Blaasvær, Nina Værøy, Aina Nordskog, Lena Evensen, Dan Kristofer Ree og Per Erik Johansen.


Studenter og mannskap ombord på universitetets egen forskningsbåt F/F Trygve Braarud etter en vellykket prøvetakingstur i Oslofjorden 8. september.


Sedimentprøve. Først fjernes vannet med pipette, og så kuttes de 2-3 øverste mm. av sedimentene av. Dette er sedimenter fra det siste halve året og skal være gjenstand for studentenes analyser.

Oppdatert: 20.11.2013 09:06