Byråden rapporterer status

Miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har ryddet i forurenset sjøbunn i ett år. Byråd Peter N. Myhre orienterte nylig miljø- og samferdselskomiteen om status.

I orienteringen redegjorde miljøbyråd Myhre for spørsmål knyttet til tiltaksplanen, oksygen i deponiet, hvilke områder som skal ryddes, fremdriften i prosjektet og budsjettet for noen av de gjenstående oppryddingsområder.

Byråden sa i sin redegjørelse blant annet at han var trygg på at tiltaksplanen følges og at SFT tillatelse følges opp på en god måte.

Bildet er hentet fra www.oslo.kommune.no
Hele notatet kan lastes ned her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:17