Ekkolodd og seismikk viser at massene ligger i deponiet

NGU har foretatt undersøkelser av dypvannsdeponiet med ekkolodd og seismiske målinger som viser at det er godt samsvar mellom mengde mudret masse og mengde masse i deponiet.

I følge SFT viser disse nye målingene at SFTs utslippstillatelse overholdes.

NGUs (Norges Geologiske Undersøkelse) målinger viser at det i deponiet per april 2008 lå 330 000-340 000 kubikkmeter masse. Oslo Havn har på samme tid rapporter at de har mudret og deponert omkring 340 000 kubikkmeter masse.

- Det er god overensstemmelse mellom NGUs målinger og Oslo havns tall for deponert masse. NGUs målinger, sammen med det omfattende overvåkingsprogrammet som pågår, viser at SFTs tillatelse overholdes, sier avdelingsdirektør Marit Kjeldby i SFT til SFTs nettsider.

NGU konkluderer på sine hjemmesider at de deponerte massene som er ført ned i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven ligger godt innenfor områder som et tildelt for deponering.


Les mer på SFTs hjemmesider.

Mer info finnes også på NGUs hjemmesider.

Les hele rapporten her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:58