Finner biter av Oslos historie

På bunnen av Oslofjorden er det gjenstander som kan gi oss informasjon om byens historie. I forbindelse med mudringen kommer gjenstandene opp i dagslys.

- Så langt har vi kommet over to skipsvrak i forbindelse med mudringen. Slike funn gir oss mer kunnskap om Oslos historie, sier prosjektleder og arkeolog ved Norsk Sjøfartsmuseum, Jostein Gundersen.

Mens mudringen pågår følger arkeologen nøye med på hva som kommer opp av vannet. Til en hver tid er det en arkeolog ombord på fartøyet som foretar mudringen. Der siles alt i jakten på arkeologiske godbiter. På et eget kontor i Bjørvika blir alt registrert. - Vår jobb er å ta vare på kulturminnene som ligger på havbunnen, sier Gundersen.

Havneby
Oslo har vært sentral havneby i 1.000 år, og under Middelalderen var det et yrende liv i Bjørvika, forteller Gundersen, som gjerne vil vite mer om hvordan båtene var den gangen.
- Vi vet lite om båtbygging tiden mellom vikingtiden og fram til nyere tid, sier han. En av båtene som fulgte med opp for kort tid siden er en gammel robåt fra cirka 1850.
- Båten er kanskje ikke så interessant i seg selv. Det er hva den kan fortelle om Oslo og aktiviteten i havneområdene vi er opptatt av, sier arkeologen.

Porselen fra 1600
Blant de eldste tingene så langt er porselen og stentøy fra 16- og 1700-tallet.
- Vi har funnet fine bruksgjenstander fra denne perioden i tillegg til løse båtdeler, forteller Gundersen, som håper på å finne flere båter.
- Det ville være overraskende om vi ikke finner flere, sier han.
Han forklarer at større gjenstander blir liggende dersom det lar seg gjøre fordi det gir arkeologene større potensiale for videre forskning.

Når mudringsarbeidet er over, håper Jostein Gundersen at det bli mulig for folk flest å se funnene fra havbunen gjennom en utstilling. - Det hadde vært fint å få til, smiler han.

Foto: Norsk Sjøfartsmuseum.
Båtdeler, porselen og stentøy er blant gjenstandene som kommer opp fra havbunnen i forbindelse med mudringen. Her kommer et seilskuteanker opp i dagslys.

Oppdatert: 20.11.2013 09:36