Fordelen med dypvannsdeponi

Fordelen med dypvannsdeponiet er at man nyttiggjør seg to naturlover på en gang: først miljøgiftenes fabelaktive evne til å feste seg til partikler, og dernest partiklenes uvegerlige ferd mot bunnen. Det skriver marinbiolog og fagrådgiver Per-Erik Schultze i Norges Naturvernforbund i en ny artikkel på Naturvernforbundets nettsider.

Oppdatert: 20.11.2013 09:45