Nyheter

Sluttrapport om Ren Oslofjord

Oslo Havn KF oversendte endelig oppsummering av Ren Oslofjord - prosjektet 2014 i en rapport til Miljødirektoratet 11.11.2015.

24.11.2015
Les mer...

Avhandling om tildekkingslag

Oslo Havn har registrert en vitenskaplig artikkel og omtale av Vidgrens doktorgradsavhandling som undersøker tildekkingslaget på dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

24.11.2015
Les mer...

Etterkontroll av tildekking

Ettårskontroll av tildekkingslaget på dypvannsdeponiet på Malmøykalven utført av Rambøll i oktober 2013 viser at en tilfredsstiller kravet til 0,4 m tildekkingslag.

05.06.2014
Les mer...

Tildekking ved Revierkaia

Supplerende tildekking av sjøbunnen utenfor Revierkaia er utført i januar 2014. Sluttrapporten som viser at tildekkingen er utført i henhold til tillatelsen er oversendt til Miljødirektoratet.

18.03.2014
Les mer...

Dypvannsdeponiet fungerer som forutsatt

Overvåkning og kontroll av deponiet de siste tre år viser at tildekkingslaget fungerer som forutsatt og at det ikke påvises utlekking fra deponiet. Rapporten fra to- års kontrollen av deponiet foreligger nå.

14.02.2014
Les mer...

Kontroll av dypvannsdeponi

Ett-årskontrollen av tildekkingslaget for dypvannsdeponiet på Malmøykalven viser at det fungerer som forutsatt.

02.01.2013
Les mer...

Dypvannsdeponiet er ferdig tildekket og godkjent

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er tildekket med 40 cm lag med sand over det hele. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) finner tildekkingen godt dokumentert og at de tilfredsstiller kravene i tillatelsen.

05.01.2012
Les mer...

Oslo har aldri vært bedre

Sjøbunnen er renere enn på 100 år, til glede for fisk og krabber og alle som bruker fjorden, konkluderer Klif-direktør Ellen Hambro etter opprydningen av forurenset sjøbunn i en kronikk i Teknisk Ukeblad 10. mai 2011.

12.05.2011


Mindre miljøgifter i fjorden etter opprydning

Nedgang av miljøgifter i blåskjell, reker og fisk sammenlignet med før og under opprydningstiltakene i Oslo havn, rapporteres av Norsk Institutt for vannforskning (NIVA).

NIVA deltar i miljøovervåkningen av Oslofjorden i forbindelse med opprydning av forurenset sjøbunn på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet

05.05.2011


Nytt liv i fjorden

Prosjekt Ren Oslofjord har gjort at fjorden er renere enn på 100 år. Det vet både hummer, sjøstjerner og strandkrabber å sette pris på. Nå vokser plante- og dyrelivet fram i sjøen både utenfor operaen og Rådhuset.

05.05.2011


Oslo Havn endelig renvasket

Høyesterett har forkastet anken i "Ren Oslofjord"-saken. Det betyr at Oslo Havn KF er endelig frifunnet på alle tiltalepunkter.

14.12.2010
Les mer...

Vil bidra til en enda renere fjord

Oslofjorden er renere enn på 100 år. 95- 99 % av den forurensede sjøbunnen i Pipervika og Bjørvika er fjernet.
Nå utføres tildekking av sjøbunnen med ren sand i Oslos indre havnebasseng.

24.11.2010
Les mer...

Starter supplerende tildekking av mudrede områder

Oslo Havn starter opp med supplerende tildekking med ren sand av mudrede områder i Pipervika, Lohavn og Bjørvika. Torsdag 14. oktober startet tildekkingsarbeidet utenfor Rådhusbryggene i Pipervika. Målet med tildekkingen er å oppnå tilstandsklasse II i de mudrede områdene og oppnå ytterligere miljøforbedring.

14.10.2010
Les mer...

Oslo Havn endelig frifunnet: Anken avvist av langmannsretten

Oslo Havn ble i Oslo tingrett frifunnet på alle tiltalepunkter knyttet til deponeringen av forurensede masser ved Malmøykalven. Borgarting lagmannsrett har nå avvist anken fra påtalemyndigheten. Grunnlaget for politiets anke er for dårlig til å forsvare en ny rettssak. Oslo Havn er glad for at saken nå er avsluttet.

06.10.2010
Les mer...

Tildekkingen tar til igjen

Mandag 6. September 2010 starter arbeidet med supplerende tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Arbeidet forventes å ta inntil to måneder.

02.09.2010
Les mer...

Rambøls rapport tildekking dypvannsdeponiet

På vegne av Secora har konsulentselskapet Rambøll utarbeidet en rapport vedrørerende tildekningen og tykkelsen på på tildekningslaget i Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

25.06.2010
Les mer...

Pilotprosjekt

Kunstige rev satt ut i Bjørvika

Fredag 18. juni ble det satt ut kunstige rev i fjorden utenfor operaen, like ved statuen "She lies". Sjøbunnen er ryddet og nå ønsker en å skape grunnlag for nytt plante- og dyreliv i Bjørvika. Oslo Havn har i samarbeid med NIVA satt igang et småskalaprosjekt som går ut på å tilrettelegge for et rikt marint liv gjennom transplantasjon av tang og utsetting av kunstige rev. I første omgang plasseres det ut fem revmoduler, og en håper at en allerede til høsten kan se nytt liv etablert i området.

18.06.2010
Les mer...

Kommunerevisjonens rapport om Ren Oslofjord klar

Rapporten viser at prosjektet hadde et omfattende og veldokumentert kvalitetssystem, men at det var enkelte mangler og svakheter ved etterlevelsen av dette. Rapporten behandles av kontrollutvalget 27.april og sendes så til bystyret for behandling. Rapporten taes til etteretning.

30.04.2010
Les mer...

Byggherrens egenkontroll - tildekking av deponiet

NGIs undersøkelse av tildekkingslaget i dypvannsdeponiet viser sand på toppen av de deponerte massene i alle prøvepunktene hvor en har tatt kjerneprøver. Tildekkingen gjør at deponiområdet nå har renere sjøbunn enn de omkringliggende områder.

27.04.2010
Les mer...


Nyhetsarkivet 2010 >>


Nyhetsarkivet 2009 >>

Nyhetsarkivet 2008 >>

Nyhetsarkivet 2007 >>

Nyhetsarkivet 2006 >>


Rapporter

Ukentlig kontroll dekkmasser 23. februar 2011

NGI skal på oppdrag fra Oslo Havn gjennomføre produksjonskontroll på de dekkmasser som blir lagt ut i dypvannsdeponiet og som tynntildekking i havneområdet.

04.04.2011
Les mer...

Ukentlig kontroll dekkmasser 15.februar 2011

NGI skal på oppdrag fra Oslo Havn gjennomføre produksjonskontroll på de dekkmasser som blir lagt ut i dypvannsdeponiet og som tynntildekking i havneområdet.

04.04.2011
Les mer...

Ukentlig kontroll 13. desember 2010

NGI skal på oppdrag fra Oslo Havn gjennomføre produksjonskontroll på de dekkmasser som blir lagt ut i dypvannsdeponiet og som tynntildekking i havneområdet.

06.10.2010
Les mer...

Rapportarkivet 2010

Ukentlige rapporter 2009

Rapportarkivet 2008 >>

Rapportarkivet 2007 >>

Rapportarkivet 2006 >>

Artikkelsøk

Søk etter: