Dypvannsdeponiet er ferdig tildekket og godkjent

Dypvannsdeponiet ved Malmøykalven er tildekket med 40 cm lag med sand over det hele. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) finner tildekkingen godt dokumentert og at de tilfredsstiller kravene i tillatelsen.


Del |
05.01.2012

Oslo Havn oversendte 22. desember 2011 den endelige sluttrapportering av dypvannsdeponiet til Klima-og forurensningsdirektoratet (Klif).
Klif anser at deres krav om tildekking av 0,4 m ren masse er dokumentert å være innfridd, og at deponitillatelsens krav om tildekking av deponiet er oppfylt.

Klif mener tildekkingslagets tykkelse er godt dokumentert i sluttrapporten.

Prosjekt Ren Oslofjord ble avsluttet i fjor. 440 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn er fjernet, og lagt i et dypvannsdeponi ved Malmøykalven. De forurensede massene er dekket med et tjukt lag sand for å hindre at de sprer seg igjen.


Tildekking i flere faser

Secora AS har på oppdrag fra Oslo Havn KF (HAV) tildekket dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.
Tildekkingen av dypvannsdeponiet er gjennomført i fire faser.

I 2007 ble det gjennomført en prøvetildekking på dypvannsdeponiet for å vurdere egnede metoder for utlegging av tildekkingsmaterialet.

Etter at deponeringen av mudrede masser ble avsluttet i oktober 2008 ble første tildekkingslag på deponiet lagt ut i perioden november 2008 - januar 2009. Overvåkning og undersøkelser viste gode resultater, og geotekniske analyser viste at de mudrede massene i deponiet oppførte seg som normalkonsolidert leire med tilstrekkelig bæreevne til å fullføre tildekkingsarbeidene.

Hovedtildekking av deponiet ble utført i perioden februar 2009 til juli 2009. Kontroll og dokumentasjon av lagtykkelsen viste at det måtte utføres ytterligere tildekking på deponiet for å nå vilkåret i Klifs tillatelse på 0,4 meter. Dette supplerende tildekkingslaget ble lagt ut i perioden september 2010 til april 2011.


Tilfredsstiller krav
Rambøll har på oppdrag fra Secora kontrollert tildekkingen av deponiet.
De konkluderer med at hele dypvannsdeponiet på Malmøykalven tilfredstiller kravet om 0,4 meter mektighet på overdekningslaget etter at det supplerende tildekkingslaget ble lagt ut.

NGI har på oppdrag for HAV dokumentert miljøkvaliteteten i og utenfor deponiet, og tildekkingen fra ferdigstillelse av dypvannsdeponiet til oppnådd tykkelse av tildekkingslag.


Vellykket miljøprosjekt
Prosjekt Ren Oslofjord har siden 2006 fjernet 440 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn fra Oslos indre havnebasseng. Sjøbunnen i indre Oslofjord har ikke vært renere på 100 år. Hundre års industriavfall er bokstavelig gravd bort.

I Bjørvika og Pipervika har opprydningsprosjektet bidratt til at 95-99 prosent av forurensningen er fjernet. Og med sandtildekking i et område tilsvarende 35 fotballbaner i Bjørvika, Pipervika og Lohavn har vi oppnådd ytterligere miljøforbedring.

Kravet om ny sjøbunn i tilstandsklasse II som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har satt er oppnådd.

Massene er lagt i dypvannsdeponi på 70 meters dyp ved Malmøykalven. Dypvannsdeponiet er forseglet med et tykt lag med ren sand som vil bidra til at ny sjøbunn etableres. Tildekkingen av deponiet har også gjort dette området betydelige renere enn før.

Alle faglige rapporter konkluderer med at miljøprosjektet "Ren Oslofjord" har vært vellykket, og er innenfor det miljøbudsjettet som ble lagt til grunn for den tillatelsen som ble gitt.