Mindre miljøgifter i fjorden etter opprydning

Nedgang av miljøgifter i blåskjell, reker og fisk sammenlignet med før og under opprydningstiltakene i Oslo havn, rapporteres av Norsk Institutt for vannforskning (NIVA).

NIVA deltar i miljøovervåkningen av Oslofjorden i forbindelse med opprydning av forurenset sjøbunn på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet


Del |
05.05.2011