Oslo Havn endelig renvasket

Høyesterett har forkastet anken i "Ren Oslofjord"-saken. Det betyr at Oslo Havn KF er endelig frifunnet på alle tiltalepunkter.


Del |
14.12.2010

- Oslofjorden er renere enn på hundre år. Nå har Høyesterett i praksis renvasket Oslo Havn KF for alle anklager. Oslos befolkning kan glede seg over et rent havnebasseng og Oslo Havn kan glede seg over å ha gjennomført en krevende oppgave til beste for miljøet, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF.

Frifunnet

Det var i 2005 at Oslo Havn KF påtok seg arbeidet med å rense opp i Oslofjorden. Prosjektet har til tider vært omstridt. Oslo Havn KF ble anklaget for falsk forklaring, for overtredelse av forurensningsloven og for ikke å ha gjennomført prosjektet på en tilfredsstillende måte. Politiet etterforsket saken og det ble tatt ut tiltale.

Oslo Havn KF ble imidlertid frifunnet på alle tiltalepunkter i Oslo tingrett i februar i år. Påtalemyndighetens anke ble tidligere i år forkastet av Borgarting lagmannsrett og nå også av Høyesterett.

Vellykket

- Dette har vært et vellykket miljøprosjekt. Det er det som kommer til å stå igjen i historien, til glede for folk ikke bare i Oslo, men også på Nesodden og i Oppegård. Alle forsøkene på å stoppe dette miljøprosjektet vil over tid blekne, mener Stilluf Karlsen.

Det er utarbeidet flere faglige rapporter som alle viser at prosjektet har gått etter forutsetningene og at det har gitt et godt miljøresultat. I Bjørvika og Pipervika er 95- 99 prosent av de forurensede massene fjernet. I løpet av vinteren vil vi også avslutte tildekkingen i det indre havnebassenget.

Pionerprosjekt

- "Ren Oslofjord" har vært et pionerprosjekt når det gjelder havneopprydding i Norge. Miljø-Norge har høstet lærdommer av dette som vil komme til nytte i framtidige prosjekter av samme type, sier Karlsen.