Sluttrapport om Ren Oslofjord

Oslo Havn KF oversendte endelig oppsummering av Ren Oslofjord - prosjektet 2014 i en rapport til Miljødirektoratet 11.11.2015.


Del |
24.11.2015