Sluttrapport om Ren Oslofjord

Oslo Havn KF oversendte endelig oppsummering av Ren Oslofjord - prosjektet 2014 i en rapport til Miljødirektoratet 11.11.2015.


Del |
24.11.2015
/share/mime/pdf.gifNGI- rapport: Overvåkning av forurensning av mudring og deponering. Endelig oppsummering 2014
(20151116-endelig-oppsummering-2014-for-oslo-havn-rev3_endelig.pdf, 4MB)