SPI-rapport tildekking dypvannsdeponiet

NIVA gjennomførte 7-9 januar 2009 et feltarbeid med sedimentprofilkamera (SPI) for å verifisere utleggingen av det første laget av tildekkingsmasser i deponiområdet ved Malmøykalven.


Del |
Av Webredaktør
03.04.2009

Undersøkelsen er en del av komtrollprogrammet. Les hele rapporten her.