Tildekkingen tar til igjen

Mandag 6. September 2010 starter arbeidet med supplerende tildekking av dypvannsdeponiet ved Malmøykalven. Arbeidet forventes å ta inntil to måneder.


Del |
02.09.2010

Det er Secora, ved underentreprenør Agder Marine, som vil forestå den supplerende tildekkingen. Tildekkingen skjer med tilkjørt sand fra Åsland Pukkverk. Sanden vil lastes opp i fartøyet "Arena" som har kapasitet på om lag 280 kubikk og antas å kunne ta 4 turer per dag med sand til dypvannsdeponiet.

Det vil bli benyttet en tildekkingsmetode hvor sanden slippes ut under havoverflaten.

Målet med den supplerenede tildekkingen er å tildekke de områdene som ikke var i henhold til kravet om 0,4 m tildekkingslag etter forrige tildekkingsrunde.

Beskrivelse av situasjon før supplerende tildekking

NGI beskriver i et notat "nå-situasjonen" for tildekkingslaget i deponiet før den supplerende tildekkingen startet. Notatet er en oppsummering av Rambølls rapport supplert med resultater fra NGIs rapport (kjerneprøvene).

/share/mime/pdf.gifNGI: Sammenstilling data tildekkingslag deponi 23.august 2010
(ngi-sammenstilling-tildekking-deponi-23.aug-2010.pdf, 866kB)