Tildekking ved Revierkaia

Supplerende tildekking av sjøbunnen utenfor Revierkaia er utført i januar 2014. Sluttrapporten som viser at tildekkingen er utført i henhold til tillatelsen er oversendt til Miljødirektoratet.


Del |
18.03.2014

Det ble i januar 2014 utført tildekking med ren sand av et 22,5 dekar stort område (9 ruter av 50x50m) utenfor Reviekaia. Basert på kontroll av entrepenørs dokumentasjon av tildekkingstykkelse samt dokumentert miljøtilstand i tildekkingslaget i hver av de 9 rutene, er tildekkingen utført i henhold til tillatelsen fra Miljødirektoratet.

På grunn av behov for økt seilingsdyp ble det mudret utenfor Revierkaia sommeren 2011. Prøvetaking rett etter mudring og sommeren 2013 viste et behov for tildekking av sand for å oppfylle tilstandsklasse II som tilfredstiller Miljødirektoratets krav.

Arbeidet er utført av Agder Marine på oppdrag fra Oslo Havn KF. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utført overvåkning i form av turbiditetsmålinger under tildekkingsarbeidet for å sikre at Miljødirektoratet krav til turbiditet ble overholdt.