Fysisk låsing av lektere

Det er Oslo Havn og Secora som i samarbeid avgjør hvilke lektere som er fysisk låst utfra prosjektets løpende behov, som blant annet håndtering av rene masser.

Det ikke er stilt krav til forsegling, fysisk låsing eller plombering av lektere, men i lys av hendelsene i 2007 har Secora i samarbeid med Oslo Havn sveist på lasker i alle sine små lektere: M073, M075 og M076.

De større lekterne M079 og M080 er låst på annet vis. M080 benytter en mekanisk lås, mens M079 har påsveist til sammen fire strekkfisker.

Disse ulike låsemekanismene (mekanisk lås, strekkfisker og lasker) har til hensikt å forhindre uønskede utslipp av forurenset masse.

For å kunne kontrollere at ingen av lekterne har vært åpnet har i tillegg Secora kjøpt plomberinger av Securitas. Disse er satt på samtlige splittlektere og kontrolleres jevnlig av både byggherre og internt i Secora. Denne prosedyren har også vært utført i de tilfeller hvor innleide splittlektere har vært benyttet.

Oppdatert: 20.11.2013 12:56