God vannkvalitet

Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjennomførte 13. juni 2006 en rekke prøvetakninger av vannkvaliteten på fem utvalgte badestrender, samt i og rundt dypvannsdeponiet. Konklusjonen er klar: vannkvaliteten er god

Som et ledd i overvåkingen av Prosjekt "Ren Oslofjord" vil NGI foreta vannkvalitetskontroller med jevne mellomrom. 13. juni ble dette gjennomført ved fem badeplasser: Bleikøya, Langøya (to steder), Solvik og Katten. I tillegg ble det tatt vannprøver i Bunnefjorden (2 km unna dypvannsdeponiet), som representerer det naturlig bakgrunnsnivået.

Vannprøvene viser at vannkvaliteten er tilfredstillende, og arbeidene med Prosjekt "Ren Oslofjord" ikke påvirker vannkvaliteten på de undersøkte badeplassene.

Mer informasjon og resultater fra disse vannprøvene er å lese i NGIs overvåkingsrapport for uke 25.

Oppdatert: 20.11.2013 09:15