« Tilbake | Skriv ut
english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Godset samles i Sydhavna

Sydhavna blir Oslos permanente godshavn. Bystyrets vedtak av reguleringsplanen for Sydhavna 26.august 2009 la rammene for utviklingen av en moderne, effektiv og bynær godshavn i hovedstaden.

Utviklingen av Sydhavna er en forutsetning for realiseringen av Fjordbyen. Sentrumsnære havneområder frigjøres til boliger, næring og rekreasjon. Godset og varene som kommer sjøveien til hovedstaden samles lenger bort fra sentrum og byutviklingsområder.

Kailengden som brukes til havneformål blir nesten halvert - fra 11 til 6 kilometer.

Sydhavna består av områdene Kongshavn, Sjursøya, Kneppeskjærutstikkeren, Søndre Bekkelagskai og Ormsundterminalen.

Sydhavna utgjør et 615 dekar stort område.

Slik kan den nye godshavna bli.