english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Godstyper og terminaltjenester

Ulike former for godshåndtering - som blant annet lossing, lasting, transport, logistikk og lagring besørges av selskapene under.


Godstype
Kainavn m/kraner
Lengde
Tog-
spor
Stevedoring/
Terminaltjenester
Importør/
Eksportør
Skur
Strip & Stuff
Containere:

Ormsund

Kranoversikt

317

400

Oslo Container Terminal

Tlf 22 57 92 00Ormsund

282


Oslo Container Terminal

Tlf 22 57 92 00

Sjursøya

Kranoversikt

305

Sjursøya Container Terminal AS

T +47 22 48 30 30
F +47 24 48 30 31
E info@sct-oslo.no

Sørenga

880

Oslo Container Terminal

Tlf 22 57 92 00

Kongshavn

BRING

Biler:

Kneppeskjæret

238

275

H.A.Møller

Sjursøya

Kranoversikt

H.A.Møller

Ormsund

H.A.Møller

Bekkelagsstranda

H.A.Møller

90-91

Filipstad

SOS Bil

Skrapjern,
armeringsstål

Grønlia syd

Kranoversikt

500

Celsa Nordic

Sement, Leca

Kongshavn nord

140

Embra

Maxit

Sement,sand,
shingle

Kongshavn syd

160

Unicon

78-79

Gjødsel

Sjursøya nord

Kranoversikt

524

Felleslageret

Yara

Salt

Sjursøya

Rieber Salt

86

Salt (veisalt)

Filipstad

Mesta

Korn:

Sjursøya

Felleskjøpet

Unikorn Import
Telefon: 23318400

83-87

Vippetangen

Cermaq

Methanol

Sjursøya syd

Kranoversikt

Statoil

Petroleum

Tankskipsutstikkeren

336

Statoil, Hydro Texaco, Shell

Stykkgods:

Kneppeskjær

Nor Lines

97

ja

Kneppeskjær

DFDS Lys Line

97

ja

Søndre Bekkelagskai

Oslo Container Terminal

Tlf 22 57 92 00

92

ja

Søndre Bekkelagskai

HMH Cement
22 62 61 22

92

ja

Filipstad

Norsteve

8 9 10

ja

Spedisjon:

Kneppeskjær

BRING

89

Kneppeskjær

Itella

89

Bygnings-
materialer:

Kneppeskjær

BMC

97

ja

Filipstad

Filipstad Utvikling AS

Kaffe

Filipstad

COOP

13