Habilitetsvurdering

Norges Geotekniske Institutt (NGI) overvåker prosjekt "Ren Oslofjord". Sammen med flere fagmiljøer bidro også NGI i utrednings- og planleggingsfasen i prosjektet. Dette gjør dem imidlertid ikke som inhabile overvåkere.

NGI er gitt oppdraget som kontroll- og overvåkingsansvarlig i prosjekt "Ren Oslofjord" etter en anskaffelsesprosess i henhold til det offentlige anskaffelsesregelverket. Det ble foretatt en habilitetsvurdering av NGI før de fikk konkurrere om oppdraget. I selve anskaffelsesvurderingen ble det lagt vekt på at konsulentene skulle ha høy kompetanse og høy faglig integritet. Tre tilbud ble mottatt, og to av tilbyderne hadde tidligere vært sterkt inne i utrednings- og planarbeidet for prosjektet.

- Fagmiljøet i Norge som har innehar kompetanse på forurensende sedimenter er lite. Dette ble blant annet også understreket på sedimentrådets avslutningskonferanse på SFT den 13. juni i år. Slik sett er det i prosjekter av denne typen nesten uungåelig å ikke støte på de samme fagmiljøene i ulike faser av prosjektets gang. NGI ble gitt oppdraget på bakgrunn av at de samlet sett ga det beste tilbudet i en prosess som har foregått etter boka, sier fungerende miljøsjef i Oslo Havn KF, Charlotte Iversen.

Oppdatert: 20.11.2013 08:57