Håndtering av stein

I forbindelse med oppryddingen i Helhetlig tiltaksplan følger stein med under mudringen. Denne steinen utgjør ikke noe forurensningsproblem og blir håndtert som rene masser, og deponeres etter tillatelse fra SFT i "Nylandsdokka".

- Fra februar i år har SFT gitt tillatelse til at rene masser som oppstår ved miljøopprydding i helhetlig tiltaksplan, i hovedsak stein, legges i et gammelt dokkområde i Bjørvika. Dette er et område som er betydelig dypere enn omkringliggende sjøbunn, og hvor det er hensiktmessig å tildekke og gjenfylle med rene masser i stedet for å mudre, forteller prosjektleder Torild Jørgensen i prosjekt "Ren Oslofjord".

Statens vegvesen har hatt tillatelse fra SFT til å tildekke sjøbunn med rene masser. Denne tillatelsen gjaldt imidlertid bare masser fra anleggsarbeider i forbindelse med tunnelprosjektet, og det ble dermed søkt om en endring i deres tillatelse for også å kunne ta imot ren stein fra Oslo Havn sine oppryddingsarbeider i henhold til helhetlig tiltaksplan. Et gammelt dokkområde i Bjørvika, "Nylandsdokka", er godkjent til deponering/tildekking. Deponeringen av massene skjer etter anvisning fra Statens vegvesen og det føres logg. Endring i Statens vegvesen sin tillatelse ble gitt av SFT 01.02.2008.

Deponering av stein skjer gjennom dropp fra lekter. Det innebærer at lekterne som benyttes til håndtering av stein ikke er forseglet og plombert.

- Det er kun mindre mengder rene masser som deponeres fra prosjekt "Ren Oslofjord". Første droppen av ren stein ble gjennomført 6. mars og lekter M076 ble benyttet. Denne kom fra verksted og var ikke forseglet. Etter dumpingen av 100 m3 rengjort stein ble den forseglet og plombert. Den ble tatt i bruk til transport av forurenset sjøbunn igjen 10. mars 2008, forklarer Jørgensen.

Det andre droppet med rene masser ble gjennomført med lekter M075. Denne ble tatt ut av produksjon i uke 19, rengjort og 100 m3 ren masse ble droppet den 9. mai.

- Denne er ikke satt inn i transport av forurenset masse og ble benyttet til dumping av ren masse igjen 20. mai. sier Jørgensen.

Dumpingen utføres etter anvisning fra Statens vegvesen, og det føres logg over dumpingene.

Oppdatert: 20.11.2013 12:57