Hovedøya - fremdrift og kontaktpersoner

Secora har utarbeidet en fremdriftsplan som angir når mudring og flytting av flytebrygger i de enkelte båtforeninger kan forventes.

Datoene som oppgis må anses som veiledende. En rekke forhold som er vanskelige å forutse, så som arkeologiske funn og partikkelnivå i vannet, kan medføre at tidsbruken blir annerledes enn her oppgitt. Det tas derfor forbehold om forskyvninger i planen ettersom arbeidene skrider frem. Båtforeningene vil holdes løpende oppdatert på fremdriften. Det er også laget et oversiktskart som er nyttig å se på ved siden av fremdriftsplanen.

For detaljinformasjon om status og tidspunkt for flytting av båter og brygger bes den enkelte båteier å kontakte sin egen båtforening. Disse har direkte kontakt med entreprenør. Navn og telefonnummer på båtforeningene sine kontaktpersoner finner du her

Oppdatert: 20.11.2013 12:45