Høyt fokus på miljø i Bjørvika

SFTs hovedinntrykk er at Statens vegvesen har et godt system for å følge opp mudringen av forurensede sedimenter.

Statens forurensningstilsyn (SFT) gjennomførte i forrige uke (uke 13) en revisjon av mudringsarbeidene i Bjørvika. SFTs konklusjon er at Statens vegvesen har høyt fokus på miljø under mudringen. Dette er den andre revisjonen i løpet av fire måneder.

I revisjonen fant SFT ett avvik. I en periode på seks dager i november ble turbitetsmålingene (måling av partikkelspredning) loggført og avlest manuelt. Nytt utstyr med "online" avlesning var på plass i 16. november og i bruk da mudringsarbeidene startet opp igjen i februar i år.

Fred Ytterdahl og Marielle Øyvik fra konsulenten Rambøll henter inn vannprøver for analyse for Statens vegvesen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:40