Informasjonsbrosjyre

Prosjekt "Ren Oslofjord" har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om prosjektet. Informasjonsbrosjyren beskriver hvordan mudrings- og deponeringsarbeidet foregår.

I brosjyren kan du også lese om hvorfor dette arbeidet er så viktig og om de andre fjordene i Norge som står foran opprydning av forurenset sjøbunn.

Informasjonsbrosjyren er trykket i 20 000 eksemplarer og distribuert i nærområdene til arbeidene. Du kan også laste ned brosjyren her.

Oppdatert: 20.11.2013 09:42