Ingen kvikksølvspredning

Norges Geotekniske Institutt har ved ett tilfelle i april målt noe høyere konsentrasjon av kvikksølv i prøver av vann ved nedføringsenheten og i den sørlige enden av dypvannsdeponiet enn i prøver utenfor deponiet. Kvikksølvet var imidlertid bundet til partiklene, og kun målt like over sjøbunnen. Dette betyr at det ikke er kvikksølvspredning ut av deponiområdet.

Kvikksølvkonsentrasjonen følger med partiklene fra de mudrede massene i Bjørvika, og illustrerer hvor viktig det er få ryddet opp og isolert de gamle miljøsyndene i dypvannsdeponiet.

De forhøyede kvikksølvverdiene ble kun funnet like over sjøbunnen innenfor deponiområdet. I prøver oppover i vannmassene, ble det ikke funnet kvikksølv noen steder.

- Når kvikksølvet er bundet til partiklene, legger det seg til rette på sjøbunnen sammen med partiklene. Det spres dermed ikke ut av deponiområdet, heller ikke i løst form i vannmassene. Når deponiområdet etter hvert tildekkes har vi dermed fått isolert og uskadeliggjort en stor forurensningskilde i fjorden, og bidratt til en betydelig renere fjord enn i dag, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Mer utfyllende analyser knyttet til kvikksølvfunnet er behandlet i NGIs månedsrapport for april. Den er tilgjengelig under seksjonen "Overvåkning".

Oppdatert: 20.11.2013 09:30