Ingen kvikksølvfunn

Vannprøver foretatt på tre forskjellige dyp i dypvannsdeponiet viser at det ikke er kvikksølv i vannmassene i deponiområdet.

13. juni 2006 foretok Norges Geotekniske Institutt (NGI) en rekke vannprøver i og rundt dypvannsdeponiet. Resultatene viser at det ikke er funnet kvikksølv i noen av prøvene. Konsentrasjonen av påviste metaller er også lavere eller om lag det samme som referanseprøvene i Bunnefjorden.

Mer informasjon om disse vannprøvene og dets resultater er å lese i NGIs overvåkingsrapport for uke 25.

Oppdatert: 20.11.2013 09:15