Jakter på Oslos historie

Miljøprosjekt "Ren Oslofjord" er i gang med å rydde opp i forurenset sjøbunn i småbåthavna på Hovedøya. På grunn av stor sannsynlighet for arkeologiske funn har Riksantikvaren beordret 24 timers arkeologisk overvåking på mudringsstasjonen.

Hovedøya er svært rik på historie. I tillegg til klosterruinene datert helt tilbake til 1147 har det blant annet vært skipsverft, krutthus, militært område og karantenestasjon på Hovedøya.

Mange skipsvrak
Mudringsarbeidet har pågått omtrent en måned og hittil har man funnet mye indikasjoner på vrak.
- Det har så langt ikke vært noe løsfunn av keramikk eller glassbiter, men vi har funnet mye tremateriale som stammer fra skip eller båter. Arkeologiske båteksperter vil prøve å datere de forskjellige delene etter hvert og vi sender prøver til Danmark for dendrokronologisk datering av når tømmeret er hugd, forteller arkeolog og prosjektleder ved Norsk Sjøfartsmuseum Jørgen Johannesen.

Ammunisjon
Under 2. verdenskrig overtok tyskerne den tidligere Gardeleiren på Hovedøya. I tillegg til soldatleir hadde de lager for sprengstoff og et feltsykehus på øya. Rester etter tysk sprengstoff er blitt funnet i forbindelse med mudringen.
- Vi fant en jernbeslått kiste som viste seg å inneholde rifleskudd. Det ble full stans i mudringsarbeidet og bombeeksperter fra Oslopolitiet klarerte kisten som ufarlig før arbeidet kunne fortsette, forteller arkeolog Magnus Helstad som er en av tre arkeologer som jobber på skift ombord på fartøyet.

Helstad synes det er spennende å være med på jakten etter arkeologiske funn som kan fortelle oss om livet i Oslo for veldig lenge siden.
- Man vet aldri hva som dukker opp av vannet. Vi har også funnet en kanonkule som vi jobber med dateringen av, sier Helstad.

Mye skrot
Det er ikke bare historisk verdifulle ting som befinner seg på havbunnen.
- Dessverre ser vi at folk hadde en annen innstilling til sjøen for ikke så lenge siden. Den ble rett og slett mye brukt som en søppelplass. Her på Hovedøya har vi funnet veldig mange båtmotorer og batterier, forteller Ivar Haug i Secora.

Både skrot og arkeologiske funn sorteres vekk før den forurensede sjøbunnen fraktes til nedføring i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Forventer flere funn
Mudringsarbeidet på Hovedøya fortsetter noen uker til og arkeolog Magnus Helstad er sikker på at det kommer til å dukke opp flere interessante funn.
- Snart begynner vi å mudre der det lå et stort skipsverft for 350 år siden. Det forventer vi å finne spor etter, forteller arkeolog Helstad.
- Vi skal også foreta dykking på utvalgte områder vi mistenker det kan være større arkeologiske funn, det blir veldig spennende.

Foto: Lene Rustad

Topp: Arkeolog Magnus Helstad har blant annet funnet en kanonkule i forbindelse med mudringen på Hovedøya.

Bunn: Miljømudringsarbeidet er i full gang i småbåthavna på Hovedøya.

Oppdatert: 20.11.2013 12:45