Jevn tildekking av forurenset sjøbunn

Leira legger seg over sjøbunnen som forutsatt. Utleggingen av ren leire skjer uten partikkelspredning av betydning, skriver Norges Geotekniske Institutt.

Les rapporten her:

Fra tidlig i mars har Statens vegvesen lagt ut ren leire fra senketunneltraseen i Ytre Bjørvika og i Pipervika. I to testfelt studeres henholdsvis utleggingsteknikken og miljøeffektene av tildekkingen.

NGI finner at leirmassene legger seg i 16 - 20 centimeter tykke lag.

Etter en overkjøring, legger det seg to cm tykt forurenset lag med oppvirvlet sediment på toppen av leira. Der det legges ut ren leire i to omganger på sjøbunnen er tykkelsen på resedimenteringen kun 0,5 cm.

Undervannsvideo (ROV) viser at man lykkes med å skjære opp leiren, slik at man får en jevn tykkelse på laget på sjøbunnen.

Bildet: Undervannsvideo viser at de rene leirmassene legger seg ut i jevne lag over forurenset sjøbunn.

Oppdatert: 20.11.2013 12:09