Klarsignal fra arkeologene

Etter grundige undersøkelse har ikke Norsk Sjøfartsmuseum noen merknader til tildekkingsplanene for Pipervika og Paddehavet.

Marinarkeologen har i lengre tid undersøkt sjøbunnen i Pipervika og Paddehavet på oppdrag fra Oslo kommune og Oslo Havn KF i forbindelse med tildekking av sjøbunnen med leiremasser. Deler av den forurensede sjøbunnen er planlagt dekket med rene masser for å hindre spredning av miljøgifter.

Undersøkelsen er gjort med tanke på å vurdere om det finnes objekter på sjøbunnen som dekkes av kulturminneloven og eventuelt være til hinder til tildekkingsplanene.

Nå er rapporten klar og Norsk Sjøfartsmuseeum har ingen merknader til tildekkingsplanene i Pipervika og Paddehavet.

Du kan lese hele rapporten her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:13