Kontakt oss

Her finner du en oversikt over instanser du kan kontakte, dersom du har behov for mer informasjon om opprydningsprosjektet, enten det dreier seg om administrative eller faglige/tekniske spørsmål.


Oslo Havn KF

SFT

Kari Kjønigsen
seksjonssjef
tlf:22 57 35 01

Marit Ruge Bjærke
overingeniør
tlf:22 57 34 76

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kristin Espeset
kristin.espeset@fm-oa.stat.no
22003643

Simon Haraldsen
simon.haraldsen@fm-oa.stat.no

Statens Vegvesen

Svein Røed
Prosjektleder
svein.roed@vegvesen.no
24058755