english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Kontakt oss

Sentrale personer i Oslo Havn KF

Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
N-0103 Oslo
Norge

Besøksadresse:
Akershusstranda 19, Skur 38
Telefon: 02 180 (innenlands)
Telefon: +47 815 00 606 (fra utlandet)
Faks: +47 22 41 54 02
E-post: postmottak@hav.oslo.kommune.no

Oslo VTS

Døgnåpent Tlf. 917 99 900 Fax 22 42 11 59
Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Mobil 913 55 500
Anne K.Steffensen Forværelse havnedirektøren Mobil 908 91 258

Anne Kristin Hjukse

Informasjonssjef

Mobil 992 14 610

Trude Thingelstad Informasjonsrådgiver Mobil 917 09 287
Paal Waage Maritim direktør / havnekaptein Mobil 900 38 485
Margrethe Austad Markedssjef cruise Mobil 906 93 714
Øystein Nomerstad Farvannsjef Mobil 915 21 598
Dag H. Sem Direktør terminalavdelingen Mobil 907 75 221
Camilla Furuholmen Distriktssjef for Sydhavna Mobil 918 54 915
Anette Brække Distriktssjef for Vesthavna Mobil 917 83 726
Kathrin Pedersen Eiendomssjef Mobil 932 60 471
Jan Erik Nøttestad Krandriftsjef Mobil 917 30 470
Ingar Johansson Seksjonsleder renhold Mobil 951 45 109
Per Øivind Halvorsen Teknisk direktør Mobil 913 53 334
Åsa Kihlander Nes Plan- og utbyggingssjef Mobil 913 40 870
Torild Jørgensen Miljøsjef Mobil 959 19 679
Per Gisle Rekdal Strategi- og utredningssjef Mobil 905 86 644
Johan Hoddevik Administrasjonsdirektør Mobil 952 40 854
Elin Gudmundsen Personalsjef Mobil 915 18 544