Lekterbytte

Det blir et lekterbytte i prosjekt "Ren Oslofjord". Dette medfører driftstans i noen dager.

Godhavn, som har vært en av lekterne som har ligget ankret på dypvannsdeponiet, skal nå settes i et mudringsoppdrag på Værøy. Secora har derfor valgt å erstatte denne med en annen flattopplekter, Den nye lekteren, Rielle, er allerede ankommet til Oslo. Gravemaskin med nedføringspumpe, nedføringsrøret og annet utstyr flyttes nå over på Rielle før den oppankres på deponistedet. Lekteren Skjæhavn vil ligge oppankret på deponistedet som før.

- Det blir en liten pause i anleggsarbeidene mens denne operasjonene gjennomføres. Den nye lekteren er større enn Godhavn, og dette vil trolig gi Secora bedre arbeidsforhold ute på deponiet, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Oppdatert: 20.11.2013 09:07