Målepunktene for NGIs overvåking

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har fire målepunkter rundt deponistedet, samt et referansepunkt som er uberørt av nedføringsarbeidet (kart).

Målepunktene danner grunnlaget for NGIs overvåking av nedføringsarbeidet ved dypvannsdeponiet. Kartet nedenfor viser hvor disse målepunktene er.

Oppdatert: 20.11.2013 09:45