Månedsrapport overvåkingen mars

NGI utfører kontinuerlige målinger for å sikre at alle punkter i SFTs tillatelse blir fulgt. Her er følger en grundig rapport av resultater fra NGIs miljøovervåkning rundt dypvannsdeponi ved Malmøykalven i mars 2006.

Oppdatert: 20.11.2013 09:42