Månedsrapport miljøovervåkingen

NGIs ukentlige miljøovervåking av dypvannsdeponiet viser at massene oppfører seg slik som forutsatt ved nedføring i dypvannsdeponiet. I månedsrapporten for april kan du lese en detaljert gjennomgang av miljøovervåkingen, hvordan arbeidene er blitt utført, hva måledataene og analyse av disse viser.

Oppdatert: 20.11.2013 09:34