Mange kilder til PAH i Bekkelagsbassenget

Det er mange kilder som kan lede til at det måles verdier av PAH og andre stoffer i Bekkelagsbassenget. For PAH er luft den største forurensningskilden som følge av trafikk og fyring.

En annen viktig kilde for spredning av forurensning fra produkter vi mennesker bruker til daglig er Bekkelaget renseanlegg. På oppdrag fra fylkesmannen i Oslo og Akershus har NIVA utarbeidet en miljøregnskap for tiltaksområder i Oslo havn. Disse tall er sammenlignet med miljøregnskap fra dypvannsdeponiet ved Malmøykalven i figuren nedenfor.

- Figurene viser at i anleggsfasen bidrar dypvannsdeponiet lite til den totale forurensningen i Bekkelagsbassenget. Etter at dypvannsdeponiet er avsluttet vil dette bidraget bli kraftig redusert. Dette er i tråd med dypvannsdeponeringens formål og tillatelser, sier rådgiver og professor ved NGI, Gijs. D. Breedveld.

Oppdatert: 20.11.2013 12:05