Massene legger seg til rette

Secora gjennomfører jevnlig undersøkelser for å se at massene legger seg til på bunn av deponiet slik de skal. Her kan du se ferske illustrasjoner av utviklingen i deponiet.

På bakgrunn av dybdemålinger som foretas med jevne mellomrom overvåker Secora at de deponerte massene seg legger til rette på deponiets bunn. Målingene utføres av Secoras oppmålingsteam.

Disse periodiske kartleggingene gjennomføres over deponiet (se figurer nedenfor). Hver av framstillingene nedenfor viser hvordan dybden har endret seg fra før oppstart og fram til september.

De lyseste områdene (lys gul) er de dypeste, og mørkere farger viser mindre dybde. Fremstillingen viser at massene legger seg pent i deponiet, og de dypeste områdene er nå fylt igjen. Fremstillingen viser også at det ikke er skjedd noen endringer rundt nedføringsstedet, der er terrenget som før nedføringen begynte.

Nedenfor ser man tre illustrasjoner i 2D-format og tre illustrasjoner i 3D-format som viser utviklingen, altså hvordan massene legger seg, i deponiet. Bildene representerer hver sin periode: februar 2006 (før deponering tar til), mai 2006 og september 2006

Bilderekkefølge: 2d-februar, 2d-mai, 2d-september, 3d-februar, 3d-mai, 3d-september

Oppdatert: 20.11.2013 09:05