Mer miljøovervåking i Oslo Havn

SFT utvider nå miljøovervåkingen av oppryddingen av sjøbunn i Oslo havn. Blant tiltakene er volumbergning av massene i dypvannsdeponiet.

Statens Forurensningstilsyn (SFT) har i dag kunngjort hvordan de vil styrke overvåkingen av oppryddingen av forurensede sedimenter i Oslo havn. SFT gir blant annet NGI og NIVA utvidede mandater, og innebærer blant annet at dagens program utvides med flere målepunkter, kontinuerlige vannkvalitetsundersøkelser og at det skal måles turbiditet på flere dyp i og rundt deponiet.

SFT kunngjør samtidig at de vil få gjennomført volumberegninger av massene som ligger i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Les mer om den utvidede miljøovervåkingen og last ned NGIs og NIVAs program for utvidet overvåking hos SFT her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:10