Mer tildekking av forurenset sjøbunn

SFT har gitt Oslo Havn KF tillatelse til å dekke til mer forurenset sjøbunn med rene masser i forbindelse med miljøprosjekt "Ren Oslofjord".

- Statens Vegvesen har stått for tildekking av områder i helhetlig tiltaksplan, ved bruk av ren leire fra senketunnelutbyggingen. Oslo Havn har nå fått tillatelse fra SFT til å forestå tildekking, hvis det skulle by seg andre rene masser som kan være egnet for tildekkinger. Enkelte deler av mudringsområdene kan det være mer hensiktsmessig å tildekke enn å mudre, sier prosjektleder Torild Jørgensen.

Tildekking er en av flere metoder for å begrense spredning av miljøgifter fra forurenset sjøbunn. SFT uttrykker at de er positive til at Oslo Havn ønsker å dekke til flere områder.

- De aktuelle områdene ligger innenfor helhetlig tiltaksplan. Arealene som kan bli tildekket er blant annet avhengig av tilgjengelig egnede masser og økonomi i prosjektet til å få lagt massene ut. Dette vil bli fortløpende vurdert i prosjektet, sier Jørgensen.

Les hele tillatelsen her.

Oppdatert: 20.11.2013 12:59