Midlertidig mudringsstans i Pipervika

Mudringen foran Rådhuskaiene (Pipervika) er midlertidig stanset. Årsaken er stort omfang av murstein og rivemasser på sjøbunnen.

Det jobbes nå med å finne en løsning på hvordan murstein og rivemasser skal behandles. Inntil en slik løsning er på plass har mudderfartøyet flyttet tilbake til Bjørvika, for å arbeide videre der.

Oppdatert: 20.11.2013 12:15