Milepæl nådd

Miljøprosjekt "Ren Oslofjord" har nådd den første milepælen i fase 2 - opprydding av småbåthavnene - gjennom at Bestumkilen nå er ferdig mudret.

Mudringen i Bestumkilen ble påbegynt i august 2007. Det har vært en stor og krevende prosess, som er ferdigstilt i henhold til opprinnelig plan. Resultatet er renere sjøbunn og økt seilingsdypde for båtfolket.

- Ullern Båtforening og Oslo Motorbåtforening har nå fått lagt på plass sine brygger. Ferdigstillingen av Bestumkilen er en stor milepæl i fase 2. Dette er den største og mest krevende småbåthavnen, og det har vært utført et gedigent stykke arbeid av alle involverte, sier prosjektmedarbeider Kjetil Lønborg Jensen i miljøprosjekt "Ren Oslofjord".

- Vi vil gjerne få rose båtforeningene i Bestumkilen som utviste stor fleksibilitet i forhold til å løse alle de logistiske utfordringene knyttet til flytting av brygger og båter. Samarbeidet mellom prosjektet og båtforeningene bidro sterkt til at vi klarte målet om å få småbåthavnen klar til båtsesongen, fortsetter han.

Oslo Kajakklubb har også fått mudret i sitt område i Bestumkilen, og Maritim båtforening utfører en ønsket opprenskning i samarbeid med prosjektet.

- Dette er oppdrag som har kommet i tillegg til opprinnelig plan, og som utføres av Agder Marine som underentreprenør av Secora, forteller Lønborg Jensen.

Frognerkilen neste
Secora igangsatte mudring i Frognerkilen allerede mandag 14. april, straks etter hoveddelen av Bestumkilen var ferdig.

- Det var i henhold til fremdriftsplan, og siktemålet er å være ferdig her i midten av mai, slik at denne småbåthavnen også er ryddet innen båtsesongen setter inn for fullt, avslutter Lønborg Jensen.

Oppdatert: 20.11.2013 12:55