english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Støy

Støyreduksjon

Oslo Havn KF har de siste årene iverksatt ulike støytiltak. Arbeidet med støyreduksjon tar utgangspunkt i nasjonalt og lokalt regelverk, samt den internasjonale standarden ISO 14001.

Kontinuerlig drift i Drammen havn

Kontinuerlig drift er det viktigste tiltaket for å redusere støyen fra havna på natta. Drammen havn startet med kontinuerlig drift mandag 5. september, men i Oslo står forhandlingene fremdeles i stampe.

13.09.2011
Les mer...

Styrket kompetanse på støy

Oslo Havn KF har i flere år kjøpt tjenester hos støykonsulenter hos Kilde Akustikk. Dette firmaet er nå blitt en del av Sweco hvor det nå blir et enda større fagmiljø på støy.

13.09.2011
Les mer...

Båttur med naboer

Rundt 20 av Sydhavnas naboer ble med på båttur med Oslo Havn 13. september. På turen var utbyggingsplanene på Sjursøya og arbeidet med å redusere støy temaer.

17.09.2011
Les mer...

Bystyret vil ha handlingsplan mot støy

Innbyggerinitiativet "Nei til døgndrevet containerhavn i boligstrøk" fikk ikke gjennomslag for sitt krav om stenge havna på natten. Men Oslo Havn KF skal i samarbeid med byrådet utarbeide en egen handlingsplan mot støy med konkrete løsninger for å redusere støyen. Det vedtok bystyret onsdag 24. august.

25.08.2011
Les mer...

Mellomlagring av stein til skipsstøtvoll

Utbyggingen av Sjursøya er i full gang. Vi har i lengre tid fylt ut stein under vann, både som motfylling til den nye kaia, til selve kaia og til en voll ytterst. Nå vil steinmasser som skal brukes til skipsstøtsvoll utenfor Sørenga mellomlagres på Sjursøya.

24.02.2011
Les mer...

Støyrapport fra Ormsundterminalen 2010

Støyrapporten viser at støy fra havneaktivitetene på Ormsundterminalen i perioden januar til desember 2010 var innenfor støygrensene på dag og natt. I kveldsperioden er støygrensen overskredet med 3-4-dB.

03.02.2011
Les mer...

Støyhendelse

Støyhendelse: En kortvarig brå økning i støynivået

Verifisert: Støyhendelse fra Oslo Havn

Tidsperioder

Dag: kl. 06.00 - 18.00 Kveld: kl. 18.00 - 22.00 Natt: kl. 22.00 - 06.00

Rapportér støy


Kart over støysoner

Begreper

Lydbegreper

Ekvivalent støynivå: Gjennomsnittlig støynivå målt innenfor en angitt periode

Laveste målte støynivå: Bakgrunnsstøy i området. I 95% av tiden er det mer støy enn dette.

Maksimalt støynivå: Høyeste støynivå målt innenfor en angitt periode. Dette er en momentan støyverdi som kan skrive seg fra mange hendelser i området ved måleren eller lengre unna. Rapportene angir støyhendelser med tidspunkt.