english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Støy

Bystyret vil ha handlingsplan mot støy

Innbyggerinitiativet "Nei til døgndrevet containerhavn i boligstrøk" fikk ikke gjennomslag for sitt krav om stenge havna på natten. Men Oslo Havn KF skal i samarbeid med byrådet utarbeide en egen handlingsplan mot støy med konkrete løsninger for å redusere støyen. Det vedtok bystyret onsdag 24. august.


Del |
25.08.2011
Over 500 personer har skrevet under på kravene fra innbyggerintiativet mot havnestøy. Innbyggerinitiativet stilte til sammen tre krav:
1. Døgndrift i Sydhavna må opphøre.
2. Gi pålegg om landstrøm i norske havner.
3. Utfør en ny, uavhengig utredning av samfunnsøkonomisk- og miljømessig lønnsomme alternativer til containerhavn i Oslo.

Handlingsplan

Samferdsels- og miljøkomiteen var på befaring i nabolaget til Sydhavna mandag 15. august. Da fikk både representanter for havna og innbyggerinitiativet orientert om saken. Onsdag 24. august ble saken behandlet av bystyret. Det var innstillingen fra samferdels- og miljøkomiteen som ble vedtatt i bystyret:

1. Byrådet bes i samarbeid med Oslo Havn KF utarbeide en egen handlingsplan mot støy fra havnevirksomhet i Oslo med konkrete støyreduserende løsninger og tiltak.
2. Byrådet bes fremme sak om reduksjon av støy fra havna på nattestid. En slik sak må inneholde:
a) En vurdering av hvorvidt dagens støygrenser på nattestid er forsvarlige samt de miljømessige, næringsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvensene av å stenge havnen om natten.
b) Hva som skal til for å få i gang kontinuerlig drift, og de driftsmessige mulighetene kontinuerlig drift kan gi for å unngå støy om natten.
c) Mulighetene for dispensasjon eller endring av støygrensene for kveld og natt, slik at disse blir strengere for natten.
Stor utfordring

- Vi vil nå følge opp bystyrets vedtak. Vi har stor forståelse for at naboene plages av støy fra havna og jobber kontinuerlig for å finne tiltak som kan redusere støyen, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran i Oslo Havn KF.

Du kan lese mer om innbyggerinitiativet på deres Facebook-side og på hjemmesiden til Selskapet Bekkelaget Vel.

Befaring: 15. august var Samferdsels- og miljøkomiteen på befaring i nabolaget til godshavna for å oppleve støyen fra havna med egne ører.