english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Støy

Kontinuerlig drift i Drammen havn

Kontinuerlig drift er det viktigste tiltaket for å redusere støyen fra havna på natta. Drammen havn startet med kontinuerlig drift mandag 5. september, men i Oslo står forhandlingene fremdeles i stampe.


Del |
13.09.2011

I dag er det slik at de ansatte i havna har felles spisepauser flere ganger daglig. Det betyr at kranene står stille flere perioder i løpet av dagen. Kontinuerlig drift betyr i praksis at de ansatte spiser på omgang, slik at kranene går også i pausene.

Tre aktører

Det er tre aktører som jobber med lasting og lossing i havna. Oslo Havn KF har kommet til enighet med sine kranførere om å jobbe kontinuerlig. De private operatørene har også kommet til enighet med sine ansatte. Det som gjenstår før ordningen kan iverksettes, er at laste- og lossearbeiderne blir enige med sin arbeidsgiver, Damskibsexpeditørenes Forening, om det samme.

Studier estimerer at kontinuerlig drift kan øke effektiviteten på terminalene med hele 25 prosent.

- Det betyr at vi kan få unna mye mer av lastingen og lossingen på dagtid. Dermed vil det bli vesentlig mindre arbeid i havna på natta og dermed mindre støy. Av hensyn til naboene våre, er det svært viktig at vi får kontinuerlig drift så fort som mulig, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Drammen havn

Kranførerne, som er ansatte i Oslo Havn KF, har vært klare til å jobbe kontinuerlig helt siden april, men forhandlingene mellom laste- og lossearbeiderne og Dampskibsexpeditørenes Forening står i stampe. I Drammen havn har partene imidlertid klart å kommet til enighet og der startet de med kontinuerlig drift i begynnelsen av september.

- Når de får dette til i Drammen, må partene klare å bli enige om dette her i Oslo også. Det er mildt sagt frustrende at vi ennå ikke har fått kontinuerlig drift i Oslo. Dette er det viktigste enkelt-tiltaket for å redusere støyen fra havna på natta. Av hensyn til de som bor i nærheten av havna, må vi få dette til så fort som mulig, sier Hamran.

Oslo Havn KF er ikke part i forhandlingene mellom Laste- og lossearbeiderne på den ene siden og Dampskibsexpeditørenes Forening på den andre siden.