english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift

Støyrapport fra Ormsundterminalen

En nylig utarbeidet støyrapport viser at støy fra havneaktivitetene på Ormsundterminalen i perioden januar til desember 2010 var innenfor støygrensene på dag og natt. I kveldsperioden er støygrensen overskredet med 3-4-dB. Støymåleren har i perioder vært ute av drift.


Havneaktiviteten på Ormsund kveld og natt har økt marginalt sammenliknet med 2009.

Støyrapporten er utarbeidet av Kilde Akustikk AS på oppdrag fra Oslo Havn. Rapporten oversendes Bydel Nordstrand og Bydelsoverlegen.

Oslo Havn KF har søkt Fylkesmannen om dispensasjon fra kveldsstøyreglene på Ormsundterminalen. Vi fikk i begynnelsen av februar avslag på denne søknaden.