english
  • Skrift:
  • Normal skrift
  • Stor skrift
DU ER HER » Oslo Havn KF » Støy

Støyrapport fra Ormsundterminalen 2010

Støyrapporten viser at støy fra havneaktivitetene på Ormsundterminalen i perioden januar til desember 2010 var innenfor støygrensene på dag og natt. I kveldsperioden er støygrensen overskredet med 3-4-dB.


Del |
03.02.2011

Støymåleren har i perioder i januar vært ute av drift.

Havneaktiviteten på Ormsund kveld og natt har økt marginalt sammenliknet med 2009.

Støyrapporten er utarbeidet av Kilde Akustikk As på oppdrag fra Oslo Havn. Rapporten vil bli sendt over til Bydel Nordstrand og Bydelsoverlegen.

Oslo Havn KF har søkt Fylkesmannen om dispensasjon fra støyreglene på Ormsundterminalen. Vi fikk i begynnelsen av februar avslag på denne søknaden.