Miljøsituasjonen i indre havn forbedret

Statens vegvesen har gravd bort forurensede masser på kaiene og i sjøen i Bjørvika der senketunnelen skal komme. Innenfor traseen er man ferdig med tildekkingen. Og resultatet er blitt bra.

I følge Statens vegvesens internettsider har nå et verdifullt havneområde med mye forurensning fått en skikkelig hovedvask. Analysene viser nemlig at det har skjedd en massiv forbedring av miljøsituasjonen for havbunnen i indre havn som en følge av mudring og tildekking av forurenset bunn.

Les mer og se kart og rapporter her:

Oppdatert: 20.11.2013 12:14